03 .12. 2015

Zachęcamy do udziału w ankiecie badania preferencji konsumenckich

Zachęcamy do udziału w ankiecie badania preferencji konsumenckich: http://belin.badanie.net

Badanie przeprowadzane jest przy współudziale studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.