30 .06. 2014

Wyniki postepowania ofertowego dla projektu POIG 8.2


 

 

Zakończono ocenę złożonych ofert przetargowych złożonych dla projektu pn. Utworzenie systemu B2B usprawniającego relacje biznesowe w zakresie działań sprzedażowo-marketingowych między MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi.