29 .06. 2016

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

W dniu 30 czerwca 2016 r. ogłoszony zostanie nabór wnosków w rmach programu RPO Woj. Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – nabór działanie 3.3.2 „Internacjonalizacja”

SZCZEGÓŁY PROGRAMU:

1. Planowany termin naboru: od 30 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 roku.

2. Budżet Poddziałania: 30 716 000 zł

3. Typ projektu mogącego uzyskać dofinansowanie: Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego, który obejmuje np.:
• etap koncepcyjny i wdrożenie pomysłu na internacjonalizację działalności,
• opracowanie strategii biznesowej,
• podjęcie międzynarodowej współpracy gospodarczej,
• wsparcie udziału MŚP w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misje gospodarcze, wizyty studyjne,
• wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym

Podstawą realizacji projektu jest dokument zawierający analizę i uzasadnienia dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi do 50%.

Zapraszamy do kontaktu i rozważenie aplikowania o środki na rozwinięcie obszaru działalności Państwa przedsiębiorstw.