10 .10. 2016

Uniwersytet Mikołaja Kopernika dołączył do grona klientów MDG

Zakończyliśmy realizację zlecenia dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dot. "Opracowania analizy rynkowej obejmującej oszacowanie wielkości rynku biobutanolu w Polsce oraz możliwości implementacji technik membranowych w procesie usuwania i zatężania rozpuszczalników organicznych (acetonu, butanolu i etanolu)".