21 .04. 2020

„Tarcza Antykryzysowa 2.0” weszła w życie

„Tarcza Antykryzysowa 2.0” weszła w życie – poniżej zmiany jakie wprowadziła „Tarcza 2.0”.

Zwolnienie z ZUS

- Zwolnienie z ZUS dla działalności założonych przed 1 kwietnia 2020 r.

- Możliwość zwrotu opłaconej składki ZUS za marzec.

- Działalność bez pracowników - nadal obowiązuje limit przychodu 15 681 zł w pierwszym miesiącu, za który wnioskujemy o zwolnienie.

 - Zwolnienie 50% wszystkich składek dla działalności od 10 do 49 ubezpieczonych.

Świadczenie Postojowe

- Zlikwidowano limit przychodu dla działalności gospodarczych.

- Możliwość przedłużenia wypłat o dodatkowe 2 miesiące. Wymagane będzie oświadczenie, że nasza sytuacja nie uległa poprawie.

- Działalnościom zawieszonym po 31 stycznia przysługuje świadczenie bez dodatkowych warunków.

Mikropożyczka 5000 zł

- Dostępna również dla działalności bez pracowników.

 - Możliwość umorzenia pod warunkiem prowadzenia działalności przez 3 miesiące.

 - Firmy z pracownikami nie mają już obowiązku utrzymania zatrudnienia