10 .05. 2016

Szkolimy z wymganań normy ISO/IEC 17025 w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii

MDG Doradztwo Gospodarcze otrzymało zlecenie na przeprowadzenie szkolenia w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii. Tematem szkolenia są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

W normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 wyspecyfikowano ogólne wymagania dotyczące kompetencji do przeprowadzania badań i/lub wzorcowań, łącznie z pobieraniem próbek. Norma obejmuje badania i wzorcowania, które są wykonywane przy wykorzystaniu metod znormalizowanych, metod nieznormalizowanych oraz metod, które zostały opracowane w laboratorium. Norma dotyczy wszystkich organizacji przeprowadzających badania i/lub wzorcowania.