28 .06. 2016

Szkolimy z wymagań normy ISO 50001:2011.

Na zlecenie EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o. o. MDG Doradzwo Gospodarcze sp. z o.o. przygotowało i wykonało szkolenie z zakresu wprowadzania normy ISO 50001 Systemy zarządzania energią - Wymagania i zalecenia użytkowania.

Celem szkolenia było przekazanie wiedzy niezbędnej do efektywnego zaplanowania, wdrożenia, monitorowania oraz doskonalenia systemu zarządzania energią zgodnie z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO 50001.

Usługę zrealizowano w ramach projektu: "Przedsiębiorca z klimatem" nr 260/2014/Wn-50/EE- EE-KU-D dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.