16 .01. 2015

Szkolimy z wymagan normy ISO 17025:2005

Na zlecenie TUV NORD szkoleniowiec MDG Doradztwo Gospodarcze szkoli Audytorów Wewnętrznych z wymagań normy ISO 17025:2005. W szkoleniu uczestniczą pracownicy ORLEN Laboratorium.