10 .07. 2019

Szkolimy pracowników TrackTec S.A.

W czerwcu 2019 r. otrzyamło MDG zlecenie i przeprowadziało szkolenie pracowników TrackTec S.A. nt. "Wymagania i wytyczne stosowania normy PN-ISO 45001:2018-06.Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy".