20 .10. 2016

Szkolimy pracowników EKO-VIT

MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. przeszkoliło kadrę pracowników EKO-VIT sp. z o.o. z zakresu produkcji bezpiecznej żywności w oparciu o wymagania standardu IFS ver. 6.