04 .04. 2019

Szkolimy kadrę Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości

MDG Doradztwo Gospodarcze rozpoczęło realizację pakietu szkoleń dla kadry Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości.

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości jest stowarzyszeniem naukowo - technicznym powstałym w 1975 roku, którego działalność obejmuje usługi doradcze, szkoleniowe oraz informacyjne. Dominującą formą świadczonych usług jest oferta szkoleniowa dla różnych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.