19 .02. 2015

Szkolenie z zasad udzielania pomocy deminimis

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. przygotowało i uruchomiło szkolenie e-learningowe z zasad udzielania pomocy deminimis.
Szkolenie adresowane jest do doradców Krajowego Systemu Usług, świadczących usługi z zakresu szybkiej optymalizacji zarządzania finansami dla mikro- i małych przedsiębiorstw.
Dostęp do szkolenia jest możliwy tylko dla osób uprawnionych do korzystania platformy informatycznej Systemu Informatycznego Krajowego Systemu Usług.