26 .05. 2014

Szkolenie ISO/IEC 17065:2012

W dniu 26 maja 2014 r. na zlecenie Instytutu Technologii Drewna (ITD) w Poznaniu, MDG Doradztwo Gospodarcze prowadzi szkolenie wymagań normy ISO/IEC 17065:2012 Ocena zgodności - wymagania dla jednostek certyfikujących produkty, procesy, usługi.