06 .05. 2014

Szkolenie ISO/IEC 17065:2013 w ITD

Na zlecenie Instytutu Technologii Drewna (ITD) w Poznaniu MDG Doradztwo Gospodarcze w dniu 26 maja 2014 r. przeprowadzi szkolenie dla pracowników ITD z zakresu wymagań normy ISO/IEC 17065:2013 Ocena zgodności - wymagania dla jednostek certyfikujących produkty, procesy, usługi.