10 .06. 2015

Szkolenie dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. w dniu 17.06.2015 r. zrealizuje zamówienie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na organizację i przeprowadzenie indywidualnego szkolenia specjalistycznego w obszarze kluczowym dla realizacji „Strategii Europa 2020”. Tematem szkolenia będzie "Audyt wewnętrzny Systemów Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2004".