05 .01. 2016

Szkolenie audytorów wewnętrznych ISO 9001 w GEMIPAP

Na zlecenie GEMIPAP Sp. z o.o. MDG wykona zlecenie dot.: Przeprowadzenia szkolenia  Audytorów Wewnętrznych zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz informacyjnie do wymagań nowej normy ISO 9001:2015”.