09 .07. 2014

Referencje od Instytutu Technologii Drewna

Referencje wystawione przez Instytut Technologii Drewna - akredytowanej jednostki certyfikującej, na zlecenie której MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. przeprowadziła szkolenie dedykowane z zakresu wymagań normy ISO/IEC 17065:2012 Ocena zgodności - wymagania dla jednostek certyfikujących produkty, procesy, usługi.