27 .06. 2014

Przygotowania w PISF do audytu ISO 9001

Audytorzy MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. przeprowadzają audyt wewnętrzny systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej.

Audyt przeprowadzany jest w ramach przygotowań PISF do audytu nadzoru nad certyfikacją systemu zarządzania ISO 9001:2008.

Polski Instytut Sztuki Filmowej, to najmłodszy instytut filmowy w Europie, który ma za zadanie przywrócić polskiemu filmowi jego rangę i pozycję na świecie. Ma stworzyć powszechnie przyjęty w Europie mechanizm wspierania kinematografii: developmentu, produkcji, promocji, dystrybucji i rozpowszechniania a także upowszechniania kultury filmowej.