07 .12. 2018

Przeszkoliliśmy pracowników IBWCh z w wymagań normy ISO/IEC 17065

MDG Doradztwo Gospodarcze przeprowadziło szkolenie pracowników Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) w Łodzi, z zakresu wymagań normy ISO/IEC 17065 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.

IBWCh to jednostka naukowa o ponad 65-letniej tradycji, prowadząca działalność badawczo-rozwojową o charakterze interdyscyplinarnym, w dziedzinach takich jak: biopolimery, biomateriały, polimery i włókna syntetyczne, biotechnologia i nanotechnologia, celuloza i papier oraz ochrona środowiska.