14 .10. 2015

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zleciła MDG przeprowadzenie szkoleń z zakresu systemu zarządzania środowiskowego

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zleciły MDG DOradztwo Gospodarcze zorganizowanie i przeprowadzenie w listopadzie szkoleń z zakresu systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami norm ISO 14001 oraz ISO 19011.