26 .08. 2016

Polski Instytut Sztuki Filmowej utrzymał certyfikat ISO 9001

Na podstawie audytu przeprowadzonego przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą Polski Instytut Sztuki Filmowej otrzymał pozytywną rekomendację w zakresie spełnienia wymagań normy ISO 9001.

Polski Instytut Sztuki Filmowej działa na podstawie ustawy o kinematografii, która weszła w życie 19 sierpnia 2005 r., i statutu. Celem Instytutu jest przywrócenie polskiemu filmowi rangi i pozycji na świecie, poprzez stworzenie warunków podobnych do tych, w jakich rozwijają się kinematografie odnoszące międzynarodowe sukcesy artystyczne i ekonomiczne.

Od 2006 roku MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. wspomaga Polski Instytut Sztuki Filmowej w zakresie funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością ISO 9001.