25 .06. 2014

MDG podpisało umowę z PARP dot. POIG 8.2

Dziś MDG Doradztwo gospodarcze sp. z o.o. zawarło umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dot. realizacji projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2 PO IG, Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 

Podmioty zainteresowane realizacją powyższego projektu oraz zawarciem umowy

z MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia

na adres e-mail: biuro@mdg.com.pl.