16 .07. 2015

Polskie Centrum Akredytacji udzieliło akredytacji Europejskiemu Centrum Jakości i Promocji

Uprzejmie informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji udzieliło akredytacji Nr AC 184 dla Europejskiego Centrum Jakości i Promocji (ECJiP), z siedzibą w Warszawie.

Akredytacja została wydana po spełnieniu przez ECJiP wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013 - Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.

Gartulujemy !