06 .03. 2019

OrganikAgro Foods uzyskał certyfikaty ISO 2200, BRC ver. 8 i IFS ver. 6.1

Organikagro Foods z siedzibą w Warszawie (Zakład produkcyjny w Dobroniu) uzyskał najwyższe oceny potwierdzające spełnienia wymagań standardów bezpieczeństwa żywności BRC ver. 8 i IFS 6.1 oraz ISO 22000.

Organikagro Foods to polska spółka oferująca produkty ze zbóż ekspandowanych, które spełniają wysokie standardy jakościowe. Firma jest największym i najnowocześniejszym producentem zbóż ekspandowanych w Polsce.