25 .07. 2018

Nowa norma ISO 22000:2018

Ukończono prace nad nową edycją normy dla sektora spożywczego - ISO 22000.
Nowa edycja normy zapewnia przejrzystość zrozumienia dla tysięcy firm na całym świecie, które już korzystały z tego standardu. Jej najnowsze udoskonalenia obejmują:

  • Przyjęcie struktury wysokiego poziomu wspólnej dla wszystkich norm systemu zarządzania ISO, co ułatwia organizacjom łączenie ISO 22000 z innymi systemami zarządzania (takimi jak ISO 9001 lub ISO 14001);
  • Nowe podejście do ryzyka - jako kluczowa koncepcja w branży spożywczej - które odróżnia ryzyko na poziomie operacyjnym od poziomu biznesowego systemu zarządzania;
  • Silne powiązania z Codex Alimentarius, grupą żywnościową ONZ, która opracowuje wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności dla rządów;
  • Nowy standard zapewnia dynamiczną kontrolę zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności, łącząc następujące ogólnie uznane kluczowe elementy: interaktywną komunikację, zarządzanie systemami, programy wstępne (PRP) oraz zasady analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).

ISO 22000:2018 anuluje i zastępuje ISO 22000:2005. Organizacje certyfikowane do tego standardu mają trzy lata od daty publikacji do przejścia na nową wersję.
/źródło: http://www.isoqar.pl/pl/aktualnosci/branza-spozywcza/nowa-norma-iso-22000:2018-zostala-wydana​/