20 .05. 2016

MDG wygrało przetarg na usługi szkoleniowe w ITB Moratex

Miło nam poinformować, że MDG Doradztwo Gospodarcze przeprowadzi specjalistyczne szkolenia w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi.

Szkolenia będą obejmować wymagania n/w norm międzynarodowych:

- PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.

- PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania.

PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.