20 .05. 2016

MDG przeszkoli pracowników Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii

MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. przeszkoli pracowników Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

W normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 wyspecyfikowano ogólne wymagania dotyczące kompetencji do przeprowadzania badań i/lub wzorcowań, łącznie z pobieraniem próbek. Norma obejmuje badania i wzorcowania, które są wykonywane przy wykorzystaniu metod znormalizowanych, metod nieznormalizowanych oraz metod, które zostały opracowane w laboratorium. Norma dotyczy wszystkich organizacji przeprowadzających badania i/lub wzorcowania.