04 .07. 2016

MDG przeszkoli pracowników PGNIG TERMIKA SA

W lipcu br., na zlecenie PGNIG TERMIKA SA MDG Doradztwo Gospodarcze przeprowadzi szkolenie nt. "Ogólne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriów badawczych wg projektu normy CD2 ISO/IEC 17025".

Celem szkolenia będzie przedstawienie nowego podejścia do wymagań w odniesieniu do kompetencji laboratoriów oraz budowy systemu zarzadzania działalnością zasadniczą laboratoriów.