20 .11. 2018

MDG doradcą spółki z grupy Luma Automotive

MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. zostało doradcą w zakresie systemów jakości w spółce Odlewnia Kutno sp. z o.o.

Odlewnia Kutno jest odlewnią oferującą produkty rdzeniowe i bezrdzeniowe z żeliwa szarego i sferoidalnego.

Odlewnia Kutno jest częścią grupy Luma Automotive, która skupia spółki z branży motoryzacyjnej, zapewniając stabilność finansową oraz rozwój technologiczny podmiotów z grupy.

Luma Automotive jest zaufanym partnerem największych producentów z branży motoryzacyjnej z całego świata.