10 .07. 2015

Lipiec miesiącem szkoleń dla studentów w ramach programu "Kadry dla Gospodarki"

Studenci Uniewrystetu Ekonomicznego w Poznaniu uczestniczą w lipcu w cyklu zajęć szkoleniowych
i warsztatów prowadzonych przez ekspertów MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. z następujących tematyk:

  • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001
  • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000
  • Audytor wewnętrzny Systemu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg norm PN-N 18001 i OHSAS 18001
  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem, zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001
  • Spacjalista ds.systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnych ze standardami BRC Food ver.7 oraz IFS Food ver. 6.1 
  • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013

Szkolenia realizowane są w ramach programu POKL "Kadry dla Gospodarki", realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Urząd Statystyczny w Poznaniu.