03 .12. 2015

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. zakończyła proces przygotowań do wdrożenia wymagań normy ISO/IEC 27001:2013.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. zakończyła prace związane z uzyskaniem certyfkau potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według wymagań normy: ISO/IEC 27001:2013. Certyfikat obejmuje wdrożenie, funkcjonowanie oraz doskonalenie procedur i zabezpieczeń w zakresie świadczenia usług świadczonych przez linię biznesową OGVNIVO.

Procedurę certyfikacji przeprowadza akredytowana jednostka certyfikująca ISOQAR.