28 .09. 2017

Grupa Rozmuki zarządza zgodnie ze standardami GLOBALG.A.P i BRC ver. 7

Grupa Producentów Owoców i Warzyw Rozumki Sp. z o.o. uzyskała potwierdzenie spełnienia wymagań standardów GLOBALG.A.P i BRC ver. 7.

Certyfikaty potwierdzają spełnienie światowych standardów w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego.

MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. realizowało zadania związane z doradztwem i szkoleniami przy certyfikacji GLOBALG.A.P i BRC ver. 7.