14 .08. 2018

Firma Słodkie Upominki Ryszard Garmada sp. z o.o. uzyskała certyfikat BRC

Firma Słodkie Upominki Ryszard Garmada Sp. z o.o. uzyskała potwierdzenie spełnienia wymagań standardu BRC ver. 7.

Certyfikat potwierdza spełnienie światowych standardów w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego.

MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. realizowało zadania związane z doradztwem i szkoleniami przy certyfikacji BRC ver. 7