20 .03. 2016

Eksperci MDG na liście doradców w projektach dot. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu CSR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi bazę doradców zakwalifikowanych do świadczenia usług w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W bazie doradców CSR znajdują się eksperci MDG.

Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Usługi w zakresie CSR mogą świadczyć jedynie doradcy zakwalifikowani przez PARP.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

 

Jeśli są Państwo zainterosowani realizacją projektu z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
-
zachęcamy do kontaktu.