27 .09. 2017

Jednostka Certyfkująca CIT sp. z o.o. rozszerzyła zakres akredytacji

Miło nam popinformaować, że nasz klient Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o. jako jednostka notyfikowana uzyskała rozszerzenie zakresu akredytacj nr AC 164.

Rozszerzenie dotyczy oceny zgodności wg modułu SG (Sterowanie – Urządzenia przytorowe).

Pełen zakres udzielonej akredytacji znajdue się poniżej:

http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-wyroby/AC%20164,podmiot.html

Spółka MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. została zaangażowana jako firma doradczo - szkoleniowa przy procedurze rozszerzenia akredytacji.