17 .06. 2014

Certyfikat ISO 27001 dla STM Solution

Miło nam poinformować o udziale naszych konsultantów przy wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy ISO 27001 w przedsiębiorstwie STM Solutions sp. z o.o. sp. k. w Warszawie.

Proces certyfikacji został zakończony w dniu 13 czerwca br. Jednostką certyfikującą była akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji, niemiecka instytucja TUV Rheinland.