13 .04. 2018

ARCUS S.A. działa zgodnie z ISO 9001:2015

ARCUS S.A. to jeden z największych na polskim rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. Jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

W kwietniu 2018 r. przedsiębiorstwo ARCUS S.A. uzyskało certyfikat jakości ISO 9001:2015.