28 .04. 2014

Aktualizacja IFS Food wersja 6

Szanowni Państwo, 
 
Pojawił się nowy, zaktualizowany standard, IFS Food 6 z kwietnia 2014 r.
Nowa wersja normy dostępna jest w języku angielskim, francuskim, niemieckim i na stronie internetowej IFS.
 
Aktualizacja wprowadziła zmiany, które były dotychczas publikowane w: 
•    doktrynach IFS,
•    erratach i
•    biuletynach, itp.
Dokonane zmiany zaznaczone są dla czytelnika w bardzo przystępny sposób poprzez skreślenia, pogrubienia lub dodanie całych fragmentów tekstu.
 
Zaktualizowana wersja ma zastosowanie najpóźniej w dniu 1 lipca 2014 roku.
 
Główne tematy, które zostały poruszone w IFS Food 6 z kwietnia 2014 to:
  • Zmiana niektórych wymogów (np. wzór certyfikatu), ze względu na przejście z EN 45011 / ISO IEC 65 na normę akredytacyjną ISO IEC 17065,
  • Rezygnacja z rozdziału 4.4.2 - produkty handlowe nie są już zawarte w zakresie audytu IFS Food,
  • Zmiana wymagań 4.4.5 (autentyczność/tożsamość surowców) i 5.6. (oszustwo/fałszerstwo mające wpływ na bezpieczeństwo i jakość wyrobów gotowych),
  • Wprowadzenie uaktualnionych wymagań dotyczących zarządzania procesami w outsourcingu (np. pest control, pranie odzieży, transport),
  • Wyjaśnienie sposobu zarządzania produktem wyłączonym z zakresu audytu IFS Food (wyłączenie jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach - w takich sytuacjach Jednostka Certyfikująca wypełnia odpowiedni kwestionariusz - dostępny na stronie internetowej IFS - w celu ustalenia, czy wyłączenie jest możliwe),
  • Aktualizacja Programu Integralności, włączając wymagania nowego załącznika 4.
 
Dodatkowo dwa poniższe wymagania zostały niedawno zaktualizowane, w wyniku ostatnich decyzji Międzynarodowego Komitetu Technicznego IFS :
  • Punkt 2.2.3.6.1 o ustalaniu CCP nie może być oceniany, jako nie dotyczy (N/A) i powinien on być zawsze oceniony nawet, jeśli audytowana firma nie ustaliła żadnego / ych CCP (auditor powinien zawsze ocenić logiczne podejście przyjęte przez firmę w celu określenia CCP i / lub CP).
  • Usunięto konieczność corocznego szkolenia w zakresie obrony żywności (Food Defense) w punkcie 6.3.2 i zastąpiono przez wymaganie ustalenia częstotliwości przez firmę, na podstawie analizy ryzyka i potrzeb szkoleniowych dla pracowników.

 

Żródło: http://www.isoqar.pl/aktualizacja-ifs-food-wersja-6,249.html