22 .08. 2016

Akredytacja wg wymagań normy ISO/IEC 17065 dla Politechniki Krakowskiej

MDG Doradztwo Gospodarcze prowadzi proces uzyskania akredytacji dla jednostki oragnizacyjnej utworzonej w strukturze organizacyjnej Politechniki Krakowskiej. Norma PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 zawiera wymagania dotyczące kompetencji, spójnego działania oraz bezstronności jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi. Certyfikacja wyrobów, procesów i usług jest działalnością polegającą na ocenie zgodności przez stronę trzecią.