28 .09. 2017Grupa Rozmuki zarządza zgodnie ze standardami GLOBALG.A.P i BRC ver. 7

Grupa Producentów Owoców i Warzyw Rozumki Sp. z o.o. uzyskała potwierdzenie spełnienia wymagań standardów GLOBALG.A.P i BRC ver. 7. Certyfikaty potwierdzają spełnienie światowych standardów w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. realizowało zadania związane z doradztwem i szkoleniami przy certyfikacji GLOBALG.A.P i BRC ver. 7.

Więcej

27 .09. 2017Jednostka Certyfkująca CIT sp. z o.o. rozszerzyła zakres akredytacji

Miło nam popinformaować, że nasz klient Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o. jako jednostka notyfikowana uzyskała rozszerzenie zakresu akredytacj nr AC 164. Rozszerzenie dotyczy oceny zgodności wg modułu SG (Sterowanie – Urządzenia przytorowe). Pełen zakres udzielonej akredytacji znajdue się poniżej: http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-wyroby/AC%20164,podmiot.html Spółka MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. została zaangażowana jako firma doradczo - szkoleniowa przy procedurze rozszerzenia akredytacji.

Więcej

29 .06. 2017MDG doradza FOS POLMO S.A.

MDG Doradzwtwo Gospodarcze sp. z o.o. prowadzi działania doradcze i szkoleniowe na rzecz FABRYKA OSPRZĘTU SAMOCHODOWEGO POLMO ŁÓDŹ S.A. Prowadzone działania dotyczą spełnienia wymagań standardu ISO/TS 16949.  

Więcej

05 .05. 2017ZIKOPLAST posiada certyfikat ISO 22000

W dniu 05.05.2017 firma ZIKOPLAST z pozytytwnym wynikiem przeszła audyt nadzoru na zgodność z normą ISO 22000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Tym samym ZIKOPLAST utrzymał ważność certyfikatu ISO 22000 do czerwca 2019 roku.

Więcej

10 .03. 2017SCHRANER Polska sp. z o.o. pozytywnie przeszedł audyt certyfikujący na zgodność z normą OHSAS 18001:2007

SCHRANER Polska sp. z o.o. pozytywnie przeszedł audyt certyfikujący na zgodność z normą OHSAS 18001:2007 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Firma Schraner Polska Sp. z o.o. powstała w 2006 r. w Łęczycy na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest dostawcą najbardziej wymagających Klientów z Polski, Europy i Ameryki Północnej. Specjalizuje się w produkcji odkuwek kształtowanych metodą kucia matrycowego na gorąco ze stali, jak również ...

Więcej