04 .04. 2019Szkolimy kadrę Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości

MDG Doradztwo Gospodarcze rozpoczęło realizację pakietu szkoleń dla kadry Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości. Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości jest stowarzyszeniem naukowo - technicznym powstałym w 1975 roku, którego działalność obejmuje usługi doradcze, szkoleniowe oraz informacyjne. Dominującą formą świadczonych usług jest oferta szkoleniowa dla różnych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Więcej

06 .03. 2019OrganikAgro Foods uzyskał certyfikaty ISO 2200, BRC ver. 8 i IFS ver. 6.1

Organikagro Foods z siedzibą w Warszawie (Zakład produkcyjny w Dobroniu) uzyskał najwyższe oceny potwierdzające spełnienia wymagań standardów bezpieczeństwa żywności BRC ver. 8 i IFS 6.1 oraz ISO 22000. Organikagro Foods to polska spółka oferująca produkty ze zbóż ekspandowanych, które spełniają wysokie standardy jakościowe. Firma jest największym i najnowocześniejszym producentem zbóż ekspandowanych w Polsce.

Więcej

07 .12. 2018Przeszkoliliśmy pracowników IBWCh z w wymagań normy ISO/IEC 17065

MDG Doradztwo Gospodarcze przeprowadziło szkolenie pracowników Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) w Łodzi, z zakresu wymagań normy ISO/IEC 17065 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi. IBWCh to jednostka naukowa o ponad 65-letniej tradycji, prowadząca działalność badawczo-rozwojową o charakterze interdyscyplinarnym, w dziedzinach takich jak: biopolimery, biomateriały, polimery i włókna syntetyczne, biotechnologia i nanotechnologia, celuloza i papier oraz ochrona środowiska.

Więcej

20 .11. 2018MDG doradcą spółki z grupy Luma Automotive

MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. zostało doradcą w zakresie systemów jakości w spółce Odlewnia Kutno sp. z o.o. Odlewnia Kutno jest odlewnią oferującą produkty rdzeniowe i bezrdzeniowe z żeliwa szarego i sferoidalnego. Odlewnia Kutno jest częścią grupy Luma Automotive, która skupia spółki z branży motoryzacyjnej, zapewniając stabilność finansową oraz rozwój technologiczny podmiotów z grupy. Luma Automotive jest zaufanym partnerem największych producentów z branży motoryzacyjnej ...

Więcej

25 .07. 2018Nowa norma ISO 22000:2018

Ukończono prace nad nową edycją normy dla sektora spożywczego - ISO 22000. Nowa edycja normy zapewnia przejrzystość zrozumienia dla tysięcy firm na całym świecie, które już korzystały z tego standardu. Jej najnowsze udoskonalenia obejmują: Przyjęcie struktury wysokiego poziomu wspólnej dla wszystkich norm systemu zarządzania ISO, co ułatwia organizacjom łączenie ISO 22000 z innymi systemami zarządzania (takimi jak ISO 9001 lub ISO 14001); Nowe podejście do ryzyka - ...

Więcej

11 .07. 2018Toruńskie TBS uzyskało certyfikat ISO 9001:2015

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego uzyskało certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, co jest niezależnym potwierdzeniem spełniania szczegółowych wymagań w zakresie budowania domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu.      

Więcej

25 .05. 2018Rozporządzenie RODO

Z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).  

Więcej

20 .04. 2018Korporacja KGL S.A. działa zgodnie z wymaganiami BRC IoP i ISO 9001:2015

Korporacja KGL spółka akcyjna uzyskała certyfikaty potwierdzajace zgodność z wymaganiami systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz BRC IoP Global Standard for Packaging and Packaging Materials. Certyfikat BRC Packaging jest międzynarodowo rozpoznawalnym potwierdzeniem spełniania szczegółowych wymagań w zakresie produkcji materiałów i opakowań do kontaktu z żywności. Pozwala spełnić wymogi kwalifikacyjne jako dostawa dla klientów z branży spożywczej. Korporacja KGL S.A. to dostawca granulatów tworzyw termoplastycznych oraz opakowań ...

Więcej