10 .07. 2019Szkolimy pracowników TrackTec S.A.

W czerwcu 2019 r. otrzyamło MDG zlecenie i przeprowadziało szkolenie pracowników TrackTec S.A. nt. "Wymagania i wytyczne stosowania normy PN-ISO 45001:2018-06.Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy".

Więcej

31 .05. 2019DEVERBO sp. z o.o. z certyfikatem ISO/IEC 27001

Miło nam poinformować, że nasz klient - spółka Deverbo - uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013. Spółka Deverbo jest zespołem tłumaczy z wieloletnim doświadczeniem i rozległą wiedzą specjalistyczną, zdobytymi m.in. podczas długoletniej pracy w firmie PricewaterhouseCoopers, dla której tłumaczyła raporty biegłych rewidentów i sprawozdania finansowe firm i instytucji, w których audyt przeprowadzała PricewaterhouseCoopers.

Więcej

04 .04. 2019Szkolimy kadrę Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości

MDG Doradztwo Gospodarcze rozpoczęło realizację pakietu szkoleń dla kadry Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości. Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości jest stowarzyszeniem naukowo - technicznym powstałym w 1975 roku, którego działalność obejmuje usługi doradcze, szkoleniowe oraz informacyjne. Dominującą formą świadczonych usług jest oferta szkoleniowa dla różnych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Więcej

06 .03. 2019OrganikAgro Foods uzyskał certyfikaty ISO 2200, BRC ver. 8 i IFS ver. 6.1

Organikagro Foods z siedzibą w Warszawie (Zakład produkcyjny w Dobroniu) uzyskał najwyższe oceny potwierdzające spełnienia wymagań standardów bezpieczeństwa żywności BRC ver. 8 i IFS 6.1 oraz ISO 22000. Organikagro Foods to polska spółka oferująca produkty ze zbóż ekspandowanych, które spełniają wysokie standardy jakościowe. Firma jest największym i najnowocześniejszym producentem zbóż ekspandowanych w Polsce.

Więcej

07 .12. 2018Przeszkoliliśmy pracowników IBWCh z w wymagań normy ISO/IEC 17065

MDG Doradztwo Gospodarcze przeprowadziło szkolenie pracowników Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) w Łodzi, z zakresu wymagań normy ISO/IEC 17065 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi. IBWCh to jednostka naukowa o ponad 65-letniej tradycji, prowadząca działalność badawczo-rozwojową o charakterze interdyscyplinarnym, w dziedzinach takich jak: biopolimery, biomateriały, polimery i włókna syntetyczne, biotechnologia i nanotechnologia, celuloza i papier oraz ochrona środowiska.

Więcej

20 .11. 2018MDG doradcą spółki z grupy Luma Automotive

MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. zostało doradcą w zakresie systemów jakości w spółce Odlewnia Kutno sp. z o.o. Odlewnia Kutno jest odlewnią oferującą produkty rdzeniowe i bezrdzeniowe z żeliwa szarego i sferoidalnego. Odlewnia Kutno jest częścią grupy Luma Automotive, która skupia spółki z branży motoryzacyjnej, zapewniając stabilność finansową oraz rozwój technologiczny podmiotów z grupy. Luma Automotive jest zaufanym partnerem największych producentów z branży motoryzacyjnej ...

Więcej

25 .07. 2018Nowa norma ISO 22000:2018

Ukończono prace nad nową edycją normy dla sektora spożywczego - ISO 22000. Nowa edycja normy zapewnia przejrzystość zrozumienia dla tysięcy firm na całym świecie, które już korzystały z tego standardu. Jej najnowsze udoskonalenia obejmują: Przyjęcie struktury wysokiego poziomu wspólnej dla wszystkich norm systemu zarządzania ISO, co ułatwia organizacjom łączenie ISO 22000 z innymi systemami zarządzania (takimi jak ISO 9001 lub ISO 14001); Nowe podejście do ryzyka - ...

Więcej

11 .07. 2018Toruńskie TBS uzyskało certyfikat ISO 9001:2015

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego uzyskało certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, co jest niezależnym potwierdzeniem spełniania szczegółowych wymagań w zakresie budowania domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu.      

Więcej