07 .12. 2018Przeszkoliliśmy pracowników IBWCh z w wymagań normy ISO/IEC 17065

MDG Doradztwo Gospodarcze przeprowadziło szkolenie pracowników Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) w Łodzi, z zakresu wymagań normy ISO/IEC 17065 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi. IBWCh to jednostka naukowa o ponad 65-letniej tradycji, prowadząca działalność badawczo-rozwojową o charakterze interdyscyplinarnym, w dziedzinach takich jak: biopolimery, biomateriały, polimery i włókna syntetyczne, biotechnologia i nanotechnologia, celuloza i papier oraz ochrona środowiska.

Więcej

20 .11. 2018MDG doradcą spółki z grupy Luma Automotive

MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. zostało doradcą w zakresie systemów jakości w spółce Odlewnia Kutno sp. z o.o. Odlewnia Kutno jest odlewnią oferującą produkty rdzeniowe i bezrdzeniowe z żeliwa szarego i sferoidalnego. Odlewnia Kutno jest częścią grupy Luma Automotive, która skupia spółki z branży motoryzacyjnej, zapewniając stabilność finansową oraz rozwój technologiczny podmiotów z grupy. Luma Automotive jest zaufanym partnerem największych producentów z branży motoryzacyjnej ...

Więcej

25 .07. 2018Nowa norma ISO 22000:2018

Ukończono prace nad nową edycją normy dla sektora spożywczego - ISO 22000. Nowa edycja normy zapewnia przejrzystość zrozumienia dla tysięcy firm na całym świecie, które już korzystały z tego standardu. Jej najnowsze udoskonalenia obejmują: Przyjęcie struktury wysokiego poziomu wspólnej dla wszystkich norm systemu zarządzania ISO, co ułatwia organizacjom łączenie ISO 22000 z innymi systemami zarządzania (takimi jak ISO 9001 lub ISO 14001); Nowe podejście do ryzyka - ...

Więcej

11 .07. 2018Toruńskie TBS uzyskało certyfikat ISO 9001:2015

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego uzyskało certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, co jest niezależnym potwierdzeniem spełniania szczegółowych wymagań w zakresie budowania domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu.      

Więcej

25 .05. 2018Rozporządzenie RODO

Z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).  

Więcej

20 .04. 2018Korporacja KGL S.A. działa zgodnie z wymaganiami BRC IoP i ISO 9001:2015

Korporacja KGL spółka akcyjna uzyskała certyfikaty potwierdzajace zgodność z wymaganiami systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz BRC IoP Global Standard for Packaging and Packaging Materials. Certyfikat BRC Packaging jest międzynarodowo rozpoznawalnym potwierdzeniem spełniania szczegółowych wymagań w zakresie produkcji materiałów i opakowań do kontaktu z żywności. Pozwala spełnić wymogi kwalifikacyjne jako dostawa dla klientów z branży spożywczej. Korporacja KGL S.A. to dostawca granulatów tworzyw termoplastycznych oraz opakowań ...

Więcej

13 .04. 2018ARCUS S.A. działa zgodnie z ISO 9001:2015

ARCUS S.A. to jeden z największych na polskim rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. Jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, W kwietniu 2018 r. przedsiębiorstwo ARCUS S.A. uzyskało certyfikat jakości ISO 9001:2015.

Więcej

19 .02. 2018Spółka Schraner Polska wdrożyła wymagania IATF 16969:2016

Miło nam pinformować, że nasz klient ukończył z powodzeniem proces wdrażania wymagań normy IATF 16949:2016. Firma SCHRANER POLSKA Sp. z o.o. powstała w 2006 r. jako spółka córka szwajcarskiej firmy SCHRANER AG i jest producentem odkuwek matrycowych charakteryzujących się wysoką precyzją wykonania. Firma wytwarza precyzyjne odkuwki o różnych kształtach dla potrzeb przemysłu maszynowego, motoryzacji oraz innych branż, korzystając przy tym z najnowszych rozwiązań technicznych.

Więcej